TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 5  Tháng7  Năm2022
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 20105122
Số người online: 494
Thông tin chi tiết
Đấu thầu Online

Dự toán G8 đã bổ sung thêm chức năng: Đấu thầu Online
Xin hãy vào menu: 'Đấu thầu / Đấu thầu online' để thực hiện các tính năng gồm:

1. Tải đơn giá dự thầu G8 lên website của Bộ KHĐT
Tính năng này cho phép tải toàn bộ Đơn giá bên sheet Dự thầu trong phần mềm Dự toán G8 lên 'Mẫu số 18 : Bảng tổng hợp giá dự thầu' trên website của Bộ KHĐT

2. Tải đơn giá dự thầu từ tệp Excel lên website của Bộ KHĐT
Tính năng này cho phép tải toàn bộ Đơn giá thầu trong một tệp Excel bất kỳ lên 'Mẫu số 18 : Bảng tổng hợp giá dự thầu' trên website của Bộ KHĐT

3. Tải về Tiên lượng mời thầu từ website của Bộ KHĐT
Tính năng này cho phép tải về toàn bộ Tiên lượng mời thầu tại 'Mẫu số 18 : Bảng tổng hợp giá dự thầu' trên website của Bộ KHĐT về sheet Công trình của Dự toán G8

Trong đó:
'Mẫu số 18 : Bảng tổng hợp giá dự thầu' trên website của Bộ KHĐT được truy cập tại link: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Chi tiết xin xem Video sau: https://youtu.be/pTS-HFBYa5M

Video