TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 18  Tháng5  Năm2024
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 20981597
Số người online: 1121
Thông tin chi tiết
Tính chi phí Thẩm định dự án đầu tư XD theo Thông tư 176/2011/TT-BTC
(13/8/2014)

Dự toán G8 đã tính thêm chi phí Thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 06/12/2011 ...

Điều này giúp các Chủ đầu tư, các Ban QLDA và các đơn vị tư vấn dễ dàng tính toán các chi phí trong việc tính Tổng mức đầu tư (TMĐT).

Theo thông tư 176/2011 thì chi phí Thẩm định dự án được xác định dựa trên TMĐT. Tuy nhiên TMĐT lại cũng bao gồm chi phí Thẩm định dự án. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn tưởng chừng không thể giải quyết được, nhưng với công nghệ đặc biệt, phần mềm Dự toán G8 đã tính toán chính xác chi phí này.

Ngoài ra, trước đây phần mềm Dự toán G8 cũng đã tính toán chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán theo Thông tư 19/2011/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành. Hai chi phí Kiểm toán và Thẩm tra quyết toán này cũng được Bộ TC quy định tính toán dựa trên TMĐT.

Song song với đó, để giúp cho các đơn vị thẩm tra tài chính có đầy đủ công cụ thẩm tra, phần mềm Dự toán G8 cũng đã cập nhật việc tính toán chi phí Thẩm tra thiết kế và Thẩm tra dự toán theo Thông tư 75/2014/TT-BTC do Bộ TC ban hành ngày 12/06/2014.


Đối với một số đơn vị không cần các chi phí trên hoặc muốn bỏ một số chi phí khác đi trong việc xác định Tổng hợp dự toán công trình thì làm như sau :

Ở bảng ' TH kinh phí ', click vào mục  ' Chọn chi phí '  (trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình). Sau đó tíck chọn hoặc bỏ các mục chi phí rồi nhấn nút ' Chấp nhận '. Khi đó G8 sẽ tính toán lại tổng dự toán công trình chỉ dựa trên các mục chi phí đã được chọn.

Để có thêm các chi phí mới này Quý khách hàng cần cập nhật lại Dự toán G8 : Vào menu Trợ giúp --> Cập nhật dự toán G8.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !