TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 21  Tháng6  Năm2024
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 21009478
Số người online: 3120
Thông tin chi tiết
Tính đơn giá Ca máy theo Định mức số 1134/2015/QĐ-BXD
(27/10/2015)

Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật việc Tính đơn giá Ca máy theo Định mức số 1134/2015/QĐ-BXD do Bộ Xây Dựng công bố ngày 08/10/2015.
Tải về định mức này tại đây : DinhMuc_1134_2015_BXD.pdf

Để áp dụng định mức mới này trong Dự toán G8 thì chúng ta cần phải cập nhật phiên bản G8 mới nhất.
Cách cập nhật :
+ Chạy phần mềm Dự toán G8

+ Vào menu Trợ giúp --> Cập nhật dự toán G8

+ Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật phiên bản G8 mới nhất.


I.) Tính đơn giá ca máy
+ Sang sheet 'Giá tháng', ở mục 'Tính máy theo' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình chọn mục 'Định mức 1134/2015/QĐ-BXD'

+ Click mục 'Tính giá NC, máy' để tính đơn giá Nhân công và đơn giá ca máy, trong đó đơn giá ca máy tính theo Định mức 1134/2015/QĐ-BXD mới.

II.) Tính bù giá nhiên liệu và lương thợ
+ Sang sheet 'NhiênLiệu'

+ Click vào mục 'Tùy chọn khác...' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình.

+ Ở mục 'Tính máy theo' chọn 'Định mức 1134/2015/QĐ-BXD' rồi nhấn nút 'Chấp nhận' để G8 tính đơn giá Nhiên liệu và Lương thợ lái máy theo định mức 1134 mới.