TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 23  Tháng5  Năm2024
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 20985445
Số người online: 1766
Thông tin chi tiết
Tính nhân công theo Quyết định 7414/2015 Hà Nội
(10/3/2016)
Ngày 31/12/2015, UBND TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 7414/QĐ-UBND về việc : 'Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội'.
Đơn giá nhân công được công bố trong QĐ này thấp hơn so với cách tính theo Thông tư 01/2015/TT-BXD.
 
Để áp dụng QĐ 7414 trong phần mềm Dự Toán G8 thì chúng ta làm như sau :


I.) TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, CA MÁY

Bước 1 : Tải lại đơn giá Hà Nội
+   Vào menu Đơn giá --> Tải về đơn giá trên mạng Internet.

+   Chọn 'Hà Nội' rồi nhấn nút 'Chấp nhận' để G8 tải lại đơn giá của tỉnh.


Bước 2 : Cập nhật Dự toán G8
Vào menu Trợ giúp   --> Cập nhật dự toán G8.


Bước 3
+   Sang bảng (sheet) ' Giá tháng '.

+   Click vào mục ' Tính lương theo ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn ' QĐ 7414/2015 Hà Nội'

+   Click vào mục 'Vùng' để chọn khu vực mà công trình triển khai, ví dụ : TP Hà Nội, huyện Ba Vì v...v

+   Click vào mục 'Tính giá NC, Máy'

+   Trong sheet 'Đầu vào' :
     Điền mức lương đầu vào ở ô D7, ví dụ 2.350.000 đ. (để tính lương cho lái xe, lái tầu, kỹ sư v..v không có trong QĐ 7414 nên phải tính theo Thông tư 01/2015/TT-BXD)
     Điền giá xăng, dầu và điện ở các ô D25 đến  D28

+   Sang sheet 'Nhân Công' để xem G8 đã áp cho chúng ta bảng giá nhân công giống như bảng nhân công của QĐ 7414.

+   Nhấn nút 'Cập nhật giá NC' để đưa đơn giá NC vừa tính vào toàn bộ công trình.

+   Nhấn nút 'Cập nhật giá máy' để đưa đơn giá Máy vừa tính vào toàn bộ công trình.


II.) TÍNH BÙ GIÁ NHIÊN LIỆU VÀ BÙ LƯƠNG THỢ LÁI MÁY

Để tính bù Nhiên liệu và bù Lương thợ lái máy áp dụng QĐ 7414 thì chúng ta làm như sau :
+   Sang sheet 'NhiênLiệu', rồi click vào mục 'Tùy chọn khác ...' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình.

+   Tíck chọn mục 'Lương hiện tại theo' QĐ 7414/2015 Hà Nội rồi chọn Vùng, ví dụ : TP Hà Nội, huyện Đan Phượng v...v.

+   Click nút 'Chấp nhận' để G8 tính bù giá Nhiên liệu và Bù lương thợ lái máy trong đó lương thợ hiện tại áp theo QĐ 7414.

+   Vào menu ' Cấu hình ' --> 'Có bù giá Nhiên liệu và Lương thợ lái máy ' để đưa bù NL và bù Lương vào các bảng tính như 'Đơn giá chi tiết', 'THKP hạng mục' và 'Chiết tính'.


III.) LƯU Ý :
+   Không được áp dụng cùng lúc cả 2 phương án ở trên, nghĩa là không được tính đơn giá ca máy theo hướng dẫn ở mục I.) đồng thời với việc tính Bù giá NL và bù lương ở mục II.) vì như thế ta đã bù NL và lương đến 2 lần.

+   Trong QĐ 7414 thì Hà Nội chỉ công bố đơn giá nhân công phổ thông cho các công tác XD thông thường và cho các nhân công lái máy thông thường như Nhân công bậc 3.0/7, 3.5/7, 4.0/7 v..v.
Tuy nhiên QĐ này lại không công bố giá các loại nhân công lái máy khác như Lái xe ô tô, lái tàu thuyền, thuyền trưởng phó, thợ điện, cần trục v...v
Điều này làm cho việc áp dụng QĐ 7414 trong tính toán chi phí Nhân công và chi phí máy trong XD trở nên nửa vời.
Thiết nghĩ TP Hà Nội nên công bố bổ sung đơn giá đối với các loại nhân công trên.