TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 18  Tháng5  Năm2024
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 20981576
Số người online: 1406
Thông tin chi tiết
Tính nhân công theo Quyết định 688/2017 và Ca máy theo QĐ 689/2017 Hà Nội
(13/2/2017)

Ngày 09/02/2017, UBND TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc : 'Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội'. Trong ngày này TP Hà Nội cũng công bố Quyết định số 689/QĐ-UBND về Bảng giá ca máy và thiết bị thi công. 
Để áp dụng QĐ 688, 689 trong phần mềm Dự Toán G8 thì chúng ta làm như sau :

I.) TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG

Bước 1 : Tải lại đơn giá Hà Nội
+   Vào menu Đơn giá --> Tải về đơn giá trên mạng Internet.
+   Chọn 'Hà Nội' rồi nhấn nút 'Chấp nhận' để G8 tải lại đơn giá của tỉnh.

Bước 2 : Cập nhật Dự toán G8
Vào menu Trợ giúp   --> Cập nhật dự toán G8.

Bước 3
+   Sang bảng (sheet) 'Đầu vào'.

+   Click vào mục ' Tính lương theo ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn ' QĐ 688/2017 Hà Nội'

+   Click vào mục 'Vùng' để chọn khu vực mà công trình triển khai, ví dụ : TP Hà Nội, huyện Ba Vì v...v

+   Trong sheet 'Đầu vào' :
     - Không được điền bất kỳ Tỷ lệ phụ cấp nào từ ô D10 đến ô D19 (cứ để mặc định 0%) trừ trường hợp có chỉ định cụ thể từ chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền.
     - Kể cả 'Phụ cấp bảo hiểm' ở ô D18 cũng để là 0,0% vì Chi phí bảo hiểm mà doanh nghiệp phải đóng cho người lao động sẽ được tính trong 'Chi phí chung' sau này.
     - Điền giá xăng, dầu và điện ở các ô D22 đến  D25

+   Sang sheet 'Nhân công' để xem G8 đã áp cho chúng ta bảng giá NC giống như bảng nhân công của QĐ 688.

+   Tíck chọn mục 'Link nhân công' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình để link (liên kết công thức) đơn giá NC đã tính được sang đơn giá NC ở cột 'Giá tháng' bên sheet 'Giá tháng'.


II.) ÁP ĐƠN GIÁ CA MÁY THEO QĐ 689/2017/QĐ-UBND

Bước 1 : Tải lại đơn giá Hà Nội (nếu chưa tải lại) như hướng dẫn ở mục I.) phía trên

Bước 2 : Sang sheet 'Giá tháng'
+ Để vào 1 ô bất kỳ trên cột Giá tháng, click phải chuột rồi chọn menu 'Lắp lại giá ca máy'

+ Chọn 'GM689_2017' rồi nhấn nút 'Chấp nhận' để áp lại đơn giá ca máy cho các công tác.


III.) TÍNH BÙ GIÁ NHIÊN LIỆU
Để tính thêm Bù giá nhiên liệu vào Chi phí Máy thi công đã được áp theo Đơn giá Ca máy 689/2017 từ trước đó thì chúng ta làm như sau:
+ Sang sheet 'NhienLieu'.

+ Tíck chọn mục 'Bù % lương' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình.

+ Click vào mục 'Tùy chọn khác...'.

+ Bỏ tíck chọn mục 'Bù lương vào Bù 1 ca' để G8 không tính thêm Bù lương thợ lái máy mà chỉ bù Nhiên liệu.

+ Click nút 'Chấp nhận'.

+ Click mục 'Nhập giá NL' để nhập vào Đơn giá nhiên liệu trước thuế VAT.
Trong đó :
- Đơn giá gốc : là đơn giá NL tương ứng với đơn giá NL trong QĐ 689/2017
- Đơn giá H.T : là đơn giá NL tại thời điểm lập dự toán, hồ sơ thầu...

+ Vào menu 'Cấu hình' --> 'Có bù giá Nhiên liệu và Lương thợ lái máy', rồi click nút 'Yes'.
Khi đó G8 sẽ tính Bù giá Nhiên liệu vào cả 3 sheet gồm: Đơn giá chi tiết, THKP hạng mục, Chiết tính.

 

IV.) TẢI VỀ (Download):

1.) Đơn giá Nhân công số 688/2017 Hà Nội :
https://thudo.gov.vn/newsdetail.aspx?NewsID=04d09798-6a9b-f740-8bba-4ceee4538fd5&CateID=44e1d4b7-c7c2-a542-9853-75ca5f67ea47

2.) Đơn giá Ca máy số 689/2017 Hà Nội :
https://www.thudo.gov.vn/newsdetail.aspx?NewsID=114da283-a554-7e41-a380-0dd761ea6810&CateID=44e1d4b7-c7c2-a542-9853-75ca5f67ea47