TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 21  Tháng6  Năm2024
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 21009555
Số người online: 3227
Thông tin chi tiết
Định mức Xây dựng, Lắp đặt số 235 và 236/2017/QĐ-BXD
(21/4/2017)

Dự toán G8 đã cập nhật Định mức Xây dựng và Lắp đặt số 235 và 236/2017/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng công bố ngày 04/04/2017.
Cả hai định mức này đều có hiệu lực vào ngày 01/05/2017.
Để tải về Định mức 235 và 236 này chúng ta thao tác như sau :

+ Chạy phần mềm Dự toán G8.

+ Vào menu Đơn giá --> Tải về đơn giá trên mạng Internet (hoặc click mục 'Tỉnh,TP' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn mục '< Thêm... >')

+ Khi đó G8 sẽ hiển thị tất cả Đơn giá các Tỉnh và Định mức các Chuyên ngành khác như Định mức Bộ XD, Ngành Điện, Viễn thông, Văn Hóa v...v.
   Tìm và tíck chọn mục 'Định mức Bộ XD' (nằm ở chính giữa, trên cột thứ 2)

+ Click nút 'Chấp nhận' để G8 tải lại Định mức Bộ XD, trong đó có định mức XD, LĐ mới số 235 và 236/2017.

+ Click mục 'Tỉnh,TP' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn mục 'Định mức Bộ XD'

+ Tại mục 'Đơn giá' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình, chọn mục 'DM1776_235_XD'

+ Nhập thử một vài mã công tác xây dựng ở cột D (cột Mã số đơn giá), ví dụ AC.16515, AK.90111 ... để kiểm tra đã có định mức XD mới.

LƯU Ý:
+ Do đây mới là Định mức do Bộ XD công bố, vì thế chưa có đơn giá cho các công tác.
   Nghĩa là khi tra các công tác thì ở 3 cột đơn giá VL, NC và Máy sẽ để trống.

+ Cho đến khi các Tỉnh dựa vào Định mức XD, LĐ 235 và 236/2017 này tính toán và công bố sách đơn giá XD, LĐ mới thì G8 mới có bộ đơn giá tương ứng trên phần mềm.
   Ví dụ : Năm 2011, TP Hà Nội đã dựa vào Định mức XD số 1776/2007 của Bộ XD để tính toán và công bố sách Đơn giá Xây dựng số 5481/2011/QĐ-UBND