TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 2  Tháng3  Năm2024
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 20895720
Số người online: 261
Thông tin chi tiết
Công Văn Số: 1751/BXD–VP Ngày 14 tháng 08 năm 2007
(22/12/2008)

Công Văn Số: 1751/BXD–VP Ngày 14 tháng 08 năm 2007
V/v: Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

 

                 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.
               - Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố Trực thuộc Trung ương.
               - Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

               - Căn cứ nghị định số 36/2003/NĐ – CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Xây dựng.
               - Căn cứ nghị định số 99/2007/NĐ – CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ và Quản lý chi phí đầu tư Xây dựng công trình.
               Bộ xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT – BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.