TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 21  Tháng6  Năm2019
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 17489695
Số người online: 187
Thông tin chi tiết
Đơn giá Nghệ An số 5816/QĐ-UBND. Phần Lắp đặt

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DNG CÔNG TRÌNH TỈNH NGHỆ AN

 PHN LẮP ĐẶT

(Kèm theo Quyết định số 5816/QĐ-UBND ngày 1/12/2017 về việc. Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An – Phần Lắp đặt ( sửa đổi và bổ sung ))

1. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt gồm các chi phí sau:

1.Chi phí vật liệu:

– Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển. Cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

– Trong chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công. Riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát.

– Chi phí vật liệu trong đơn giá xác định trên cơ sở Bảng giá vật liệu xây dựng đến chân công trình (chưa có thuế giá trị gia tăng – VAT) tại thời điểm quý III/2015 khu vực thành phố Vinh.

Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự để thực hiện việc điều chỉnh (bù, trừ trực tiếp) chênh lệch giá nói trên theo đúng quy định về quản lý Giá xây dựng của Nhà nước hiện hành

2. Chi phí nhân công:

– Chi phí nhân công trong đơn giá là chi phí công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng, đã bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công.

– Các khoản chi phí nhân công được tính theo mức lương đầu vào vùng IV là 1.900.000đ/tháng.

Cấp bậc tiền lương được tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Mức lương này đã bao gồm :

Các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động

Phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường

3.Chi phí máy thi công:

– Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy.  Và thiết bị phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

– Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định số 5911/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An

– Chi phí tiền lương của thợ điều khiển máy được tính với mức lương đầu vào vùng IV là 1.900.000đ/tháng

 

TẢI VỀ ĐƠN GIÁ
Click 
vào đây để xem chi tiết cách cập nhật đơn giá mới