TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 19  Tháng2  Năm2019
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 17178055
Số người online: 522
Thông tin chi tiết
Đơn giá Hậu Giang số 840/QĐ-UBND. Phần Viễn thông 

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH HẬU GIANG

PHẦN VIỄN THÔNG

(Kèm theo Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 28/05/2018 về việc. Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang – Phần viễn thông )

Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần viễn thông  gồm các chi phí sau:

1.Chi phí vật liệu:

  Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây lắp..

– Giá vật liệu theo Công bố đơn giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng  tỉnh Hậu Giang (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) và giá vật liệu, thiết bị được khảo sát trên thị trường. 

Trong quá trình áp dụng đơn giá , nếu giá vật liệu thực tế ( mức giá chưa có thuế GTGT ) chênh lệch so với giá VL đã tính trong ĐG thì tổ chức, cá nhân có lien quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

  Một số loại vật liệu chính như: ống nhựa chuyên ngành bảo vệ cáp, cáp thả sông, các loại cáp đồng, cáp quang, cáp thoại, cáp âm tần, măng sông cáp các loại, các  loại ắc quy, thiết bị cắt sét, lọc sét, các loại tủ phân phối nguồn, tủ nguồn, hộp phân phối cáp, v.v... chưa tính trong đơn giá. Những vật liệu này được bổ sung vào chi phí vật liệu chính của đơn giá (kể cả hao hụt nếu có tính theo quy định của Nhà nước).

2. Chi phí nhân công:

  Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng III, LNC3 = 2.077.000 đồng/tháng. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

  - Hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 (Nhóm I - Bảng số 1; Kỹ sư trực tiếp  - Bảng  số 2)  công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

3.Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn  thành một  đơn vị  khối  lượng  công  tác xây dựng. Chi phí máy thi  công gồm: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác.

TẢI VỀ ĐƠN GIÁ

Click vào đây để xem chi tiết cách cập nhật đơn giá mới