TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 25  Tháng4  Năm2019
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 17345093
Số người online: 176
Thông tin chi tiết
Đơn giá Trà Vinh số 1379/QĐ-UBND. Phần LĐ 

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH TRÀ VINH

 PHẦN LĐ

(Kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – Phần LĐ )

Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần LĐ gồm các chi phí sau:

1.Chi phí vật liệu:

  Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc bộ phận rời lẻ,  vật  liệu  luân  chuyển  (không  kể  vật  liệu  phụ  cần  dùng  cho  máy  móc, phương tiện  vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. 

  Giá vật liệu theo Công bố đơn giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối  với  những  loại  vật  liệu  xây  dựng  chưa    trong công bố giá  thì  tạm  tính  theo giá tham khảo tại thị trường.

  Trong quá  trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật  liệu  thực  tế  (mức giá chưa có  thuế giá  trị gia tăng) chênh  lệch  so với giá vật  liệu đã  tính  trong đơn giá  thì tổ chức, cá nhân có lien quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

2. Chi phí nhân công:

   Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào tại Công văn số 2708/QĐ-CNXD ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Cụ thể như sau:

  - Vùng II  : LNC2 = 2.320.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

  - Vùng III : LNC3 = 2.154.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

  - Vùng IV: LNC4 = 2.050.000 đồng/tháng áp dụng trên các địa bàn còn lại của tỉnh Trà Vinh.

  - Hệ  số  lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng . 

3.Chi phí máy thi công:

  Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Chi phí máy thi công gồm: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác.  

TẢI VỀ ĐƠN GIÁ

Click vào đây để xem chi tiết cách cập nhật đơn giá mới