TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 25  Tháng4  Năm2019
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 17345141
Số người online: 180
Thông tin chi tiết

Đơn giá Trà Vinh số 1381/QĐ-UBND. Phần TNVL 

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH TRÀ VINH

 PHẦN TNVL

(Kèm theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – Phần TNVL )

Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần TNVL gồm các chi phí sau:

1.Chi phí vật liệu:

   Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính trực tiếp thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm kể cả  chi phí nhiên liệu, năng lượng  dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm.

  Giá vật liệu theo Công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). 

  Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

2. Chi phí nhân công:

   Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào tại Công văn số 2708/QĐ-CNXD ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Cụ thể như sau:

  - Vùng II  : LNC2 = 2.320.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

  - Vùng III : LNC3 = 2.154.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

  - Vùng IV: LNC4 = 2.050.000 đồng/tháng áp dụng trên các địa bàn còn lại của tỉnh Trà Vinh.

  - Hệ  số  lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

  + Công nhân thí nghiệm : Nhóm I - Bảng số 1.

  + Kỹ sư trực tiếp : Bảng số 2.

3.Chi phí máy thi công:

   Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thí nghiệm chính trực tiếp để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm. Chi phí máy và thiết bị thí nghiệm bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và chi phí khác.

TẢI VỀ ĐƠN GIÁ

Click vào đây để xem chi tiết cách cập nhật đơn giá mới