TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 21  Tháng6  Năm2019
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 17489743
Số người online: 213
Thông tin chi tiết
Đơn giá TP Hồ Chí Minh số 2891/QĐ-UBND. Phần KS 

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TP HỒ CHÍ MINH

 PHẦN KHẢO SÁT

(Kèm theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình TP Hồ Chí Minh – Phần KS )

Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần KS gồm các chi phí sau:

1.Chi phí vật liệu:

  Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc bộ phận rời lẻ,  vật  liệu  luân  chuyển  (không  kể  vật  liệu  phụ  cần  dùng  cho  máy  móc, phương tiện  vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác khảo sát. 

  Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do dộ dôi của cát.

  Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT.

  Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo Công bố đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn TP HCM thời điểm tháng 12/2014 của sở XD TP Hồ Chí Minh ( mức giá chưa bao gồm thuế GTGT ). Đối  với  những  loại  vật  liệu  xây  dựng  chưa    trong công bố giá  thì  tạm  tính  theo giá tham khảo tại thị trường.

2. Chi phí nhân công:

     Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng ( mức lương đầu vào là 2.350.000 đồng/tháng )

3. Chi phí máy thi công:

  Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ  để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa lớn, và chi phí khác.

  Phương pháp xác định đơn giá máy thi công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ XD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

 

TẢI VỀ ĐƠN GIÁ

Click vào đây để xem chi tiết cách cập nhật đơn giá mới