TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 21  Tháng6  Năm2019
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 17489756
Số người online: 232
Thông tin chi tiết
Đơn giá TP Hồ Chí Minh số 2891/QĐ-UBND. Phần LD

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TP HỒ CHÍ MINH

 PHẦN LD

(Kèm theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình TP Hồ Chí Minh – Phần LD )

Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần LD gồm các chi phí sau:

1.Chi phí vật liệu:

  Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc bộ phận rời lẻ,  vật  liệu  luân  chuyển  (không  kể  vật  liệu  phụ  cần  dùng  cho  máy  móc, phương tiện  vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. 

  Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do dộ dôi của cát.

  Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT.

  Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo Công bố đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn TP HCM thời điểm tháng 12/2014 của sở XD TP Hồ Chí Minh ( mức giá chưa bao gồm thuế GTGT ). Đối  với  những  loại  vật  liệu  xây  dựng  chưa    trong công bố giá  thì  tạm  tính  theo giá tham khảo tại thị trường.

2. Chi phí nhân công:

   Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng ( mức lương đầu vào là 2.350.000 đồng/tháng )

3. Chi phí máy thi công:

  Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện, động cơ xăng, động cơ diesel, hơi nước…( kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công ) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động cơ, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy và chi phí khác của máy;

  Phương pháp xác định đơn giá máy thi công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ XD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

  Hệ số nhiên liệu phụ trong chi phí nhiên liệu được xác định như sau:

      +  Động cơ xăng : 1.03

      +  Động cơ diezel : 1.05

      +  Động cơ điện : 1.07

 TẢI VỀ ĐƠN GIÁ

Click vào đây để xem chi tiết cách cập nhật đơn giá mới