TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 21  Tháng6  Năm2019
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 17489760
Số người online: 223
Thông tin chi tiết
Đơn giá tỉnh Sơn La số 1997/QĐ-UBND. Phần KS 

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH SƠN LA

 PHẦN KHẢO SÁT

(Kèm theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 16/08/2018 về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình Tỉnh Sơn La – Phần KS )

Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần KS gồm các chi phí sau:

1.Chi phí vật liệu:

  Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc bộ phận rời lẻ,  vật  liệu  luân  chuyển  cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác khảo sát. 

   Giá vật liệu được chọn để tính trong đơn giá là giá vật liệu ban hành kèm theo quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La.

  Những loại vật liệu không có trong công bố giá thì tham khảo giá vật liệu trên cơ sở giá thị trường do tổ chức  có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.

  Trong quá trính áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế ( mức giá chưa có thuế GTGT ) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau : các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế  ( mức giá chưa có thuế GTGT ) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù , trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản muc chi phí vật liệu trong dự toán.

2. Chi phí nhân công:

  Chi phí nhân công là chi phí ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

    Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng .

    Chi phí nhân công trong đơn giá đưuọc tính với mức lương cơ sở đầu vào của vùng IV là 2.050.000 đồng/tháng theo quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 3/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La.

    Mức lương cơ sở đầu vào theo tháng để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định ) BHXH, BHYT, BHTN )

3. Chi phí máy thi công:

  Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát.

  Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo quyết định số 2413/QĐ-UBND nagy 11/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La.

  Chi phí tiền lương của thợ điều khiển máy được tính với mức lương cơ sở đầu vào của vùng IV là : 2.050.000 đồng/tháng.

TẢI VỀ ĐƠN GIÁ

Click vào đây để xem chi tiết cách cập nhật đơn giá mới