TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 12  Tháng11  Năm2019
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 17836777
Số người online: 169
Thông tin chi tiết
Đơn giá Thái Nguyên số 1312/QĐ-UBND. Phần Khảo sát

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DNG CÔNG TRÌNH

 PHN KHẢO SÁT

(Kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/05/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

THUYT MINH VÀ HƯỚNG DN ÁP DNG

1. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng gồm các chi phí sau:

            1.1  Chi phí vt liu.

- Là giá trvt liu chính, vt liu ph, cu kin, các vt liu luân chuyn (không kvt liu phcn dùng cho máy móc, phương tin vn chuyn và nhng vt liu tính trong chi phí chung) cn cho vic thc hin và hoàn thành mt đơn vkhi lượng công tác xây dng.

- Chi phí vt liu đã bao gm chi phí hao ht vt liu khâu thi công; riêng đối vi các loi cát xây dng đã tính chi phí hao ht do độ dôi ca cát.

- Giá  vật liệu trong đơn giá lấy theo Công bố giá vật liệu của Liên Sở  Xây dựng – Tài chính tỉnh Thái Nguyên tháng 10/2016 (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

- Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố gia thì tạm tính theo mức giá tham khảo tại thị trường thời điểm quý IV/2016. Một số đơn giá công tác xây dựng chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán cần tính toán chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào đơn giá.

- Trong quá trình áp dụng đơn giám nếu giá vật liệu thực tế( mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu thực tế, sau đó sau đó so sành với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

1.2. Chi phí nhân công

Chi phí nhân công được xác định theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng( mức lương cơ sở đầu của Vùng II là :2.150.000 đồng/ tháng.)

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương cơ sở là 2.000.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh là KĐCNC =0.93.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương cơ sở là 1.900.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh là KĐCNC =0.884.

1.3. Chi phí máy thi công.

Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá được tính theo Đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 26/5/ 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chi phí tiền lương của thợ điều khiển máy xác định theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương cơ sở đầu vào vùng II là 2.150.000 đồng/tháng)

TẢI VỀ ĐƠN GIÁ
Click 
vào đây để xem chi tiết cách cập nhật đơn giá mới